Hanser
8d581e002b2f554c7c45be4ec57edf2028d0c92a.jpg@75Q.webp@192w 192h 75Q 1c 2e.webp.jpg
基本信息
别名 憨色儿
活动区 音乐区
首个视频 av72807(2011.3.22)
粉丝 43.5万
性别

hanser,b站知名唱见,中配银魂配音组组长,声线很有特点。 于2011年3月3日投稿第一个视频,常和b站唱见yuklri合作。

相关梗

儿歌王:声线问题,常被人吐槽。

性别问题:早期hanser自称为男生。

(提示刷梗也要有限度)

外部链接

0.0
0人评价
avatar